Věda
I stromy spolu mluví

I stromy spolu mluví

Myšlenka toho, že spolu stromy mluví, je pro někoho možná výmyslem. Věda ale dokázala, že spolu stromy skutečně komunikují a mají vlastní řeč. 
Před 20 lety slavná ekoložka Suzanne Simardová zjistila, že spolu stromy komunikují skrze houby, které se skrývají po půdou. SImardová je průkopnicí toho, že dokázala, že tyto houbové filigrány pomáhají stromům vysílat dokonce varovné signály. Tato vědkyně přirovnává tuto podzemní síť k neuronovým sítím v lidském mozku. 
Vědci později prokázali další způsoby, kterým spolu stromy dokáží komunikovat.

Komunikační síť stromů

1. Feromony
Nejen člověk nebo zvíře vylučuje feromony, látky, kterým lákají druhé pohlaví během reprodukce. Některé stromy také vyprodukovat tyto hormony, když je některá část stromu napadena. Tyto hormony se přichytí na list dalších stromů, které tomu „postiženému“ vyšlou pomoc.

2. Kořeny
Je známe, že kořeny jsou nejsilnější, komunikační síť. Rodiče mladších stromků přenášejí cukr a další živiny přes kořeny, když stromky nejsou schopné přijímat dostatečné sluneční světlo.

3. Zvuk
Další výzkum ukázal komunkaci díky zvuku. Vědci dokázali, že stromy dokáží zachytit zvuk, který člověk neslyší. Zvuk nebo hlas se pak odráží v srdci stromu, což jim pomůže detekovat další formy života, které se nachází v okolí. 

I stromy spolu mluví

Již zmiňovaná doktorka Simardová se nyní zabývá tím, jak klimatické změny ovlivňují komunikační sítě stromů.  Je ale dokázáno, že stromy stárnou a umírají. Tento proces trvá až desítky let. Je ale jasné, že bychom si od stromů měli vzít příklad. Stromy jsou spolu v neustálém kontaktu. Na světě jsou propojeny doslova se vším i se samotným člověkem. Proto je potřeba se k nim chovat s absolutním respektem. Pokud jeden strom onemocní, je ohrožena celá síť. Přesto se ale věří, že jednoho dne spolu budeme umět komunikovat a znát řeč stromů.

0